เรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ทฤษฎีจำนวน

 

บทนำ

ทฤษฏีจำนวน เป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจของคณิตศาสตร์ ที่มีประโยชน์ทางปฏิบัติ อย่างมากมาย คุณอาจจะต้องใช้ตัวประกอบ (Factors)ช่วยในการสร้างสนาม ที่มีลักษณะเฉพาะ หัวข้อมากมายจากทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นถูกกล่าวในที่นี้ด้วย

 

ขบวนการ

ส่วนที่ 1: ความรู้พื้นฐาน

แบบฝึกหัดพื้นฐาน

การคูณทศนิยมและจำนวนเต็ม

การหารลงตัว

แบบรูปและเลขยกกำลัง

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

แบบฝึกหัด

ตะแกรงเอราโธสเทนีส

 

แหล่งเรียนรู้

  1. ห้อข้อทฤษฎีจำนวน
  2. ใบงานเรื่องตะแกรงร่อนของเอราโธสเทนิส

 

การประเมิน

  1. นำเสนอคำตอบของคุณกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือสมาชิกในกลุ่ม
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น