001_แข่งการคิด และแก้ปัญหาครั้งที่ 16 003_ชิงแชมป์ประยุกต์ครั้งที่ 13 005_ใบสมัครเข้าสอบแข่งขัน Math – Eng ครั้งที่ 16 006_โบชัวร์โครงการวิจัยรักการคิด 007_โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 008_ใบสมัคร science camp 009_หนังสือและสื่อ 58(3 12 57) 005_หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ 2558 006_หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ 2558

รายละเอียด และใบสมัครคลิกที่นี

กำหนดรับเหรียญรางวัล ที่หอประชุมพิฆเนศวร วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557   รายละเอียดคลิกที่นี่ ผู้ที่ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร ทางไปรษณีย์ ดูคะแนนรายบุคคล คลิกที่นี่ ผลสอบระดับชั้น ป.1-2 ผลสอบระดับชั้น ป.3-4 ผลสอบระดับชั้น ป.5-6 ผลสอบระดับชั้น มัธยมต้น

notice_test

ใบลงทะเบียน คลิกที่นี่   ผลสอบระดับชั้นมัธยมต้น ผลสอบระดับประถม เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ป.5-6 เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ม.1-3

ZZ045026

โครงการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  ใบสมัครสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด

webedu_illust_005

ตัวอย่างข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ตัวอย่างข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 app12 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครโครงการสอบแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12

001_แข่งการคิด และแก้ปัญหาครั้งที่ 16

ชิงแชมป์ประยุกต์ครั้งที่ 13

ใบสมัครเข้าสอบแข่งขัน Math – Eng ครั้งที่ 1 

โครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

008_ใบสมัคร science camp

009_หนังสือและสื่อ